Egészségügyi asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi asszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 720 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 54_720_01_Egeszsegugyi_asszisztens.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3321
Általános egészségügyi asszisztens
 • Általános asszisztens
 • Egyéb asszisztens

Az egészségügyi asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi team tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozá-soknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

szakmai kommunikációt folytatni a beteggel és a hozzátartozójával - tájékoztatni a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban - a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után - közreműködni a beavatkozások, vizsgálatok során - felismerni a beteg állapotváltozására utaló jeleket - sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni - részt venni a gondozási és prevenciós folyamatokban - a végzett orvosi/asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni - orvosi elrendelésre gyógyszerelni - az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni - betegelőjegyzést, betegirányítást végezni - a fertőző betegek jelentési dokumentációját kitölteni, megfelelő helyre juttatni - mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni - elkészíteni a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit - a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani - az egyszerhasználatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni - a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni - veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni - fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 344 02
Vállalkozási és bérügyintéző
51 344 11
Vállalkozási ügyintéző
51 344 02
Társadalombiztosítási ügyintéző

A képzés feltételei

Az egészségügyi asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1400-1700 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 720 01 azonosító számú, Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11221-12 Alapápolás
 • 11110-12 Egészségügyi alapismeretek
 • 11222-12 Klinikumi ismeretek
 • 11124-12 Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálás
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Az egészségügyi asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu