Dísznövénykertész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Dísznövénykertész
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 622 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kertészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 34_622_01_disznovenykertesz.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
6115
Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
 • Csemeteápoló
 • Csemetegondozó
 • Csemetekertész
 • Csemeteművelő
 • Csemeteválogató
 • Díszfaiskolai kertész
 • Dísznövény- és virágtermesztő
 • Dísznövény- és zöldségtermesztő
 • Dísznövénykertész
 • Dísznövényszaporító
 • Facsemete válogató
 • Facsemete-ápoló
 • Facsemete-gondozó
 • Fa

A dísznövénykertész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Dísznövénytermesztési feladatokat ellátni - A törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni - Vállalkozást alapítani/ működtetni/ megszüntetni - Vállalkozási tevékenységet folytathatni - Tervezést, szervezést végezni - Tervet készíteni, kalkulációt végezni - Pályázatot írni, üzleti tervet készíteni - Előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni - Szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani - Növényt nevelni, neveltetni - Növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni - Csomagolást végezni, végeztetni - Piaci előkészítést végezni, végeztetni - Eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani - Értékesítést végezni, végeztetni - Irányítási, szervezési feladatokat ellátni - Dokumentációt használni, készíteni, készíttetni - Előírások szerint dolgozni, dolgoztatni - Kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni - Tevékenységét előírások szerint dokumentálni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 521 02
Felvonó karbantartó-szerelő
részszakképesítés

A képzés feltételei

A dísznövénykertész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletben a Mezőgazdaság szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nappali re

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9, évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 34 622 01 azonosító számú, Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11497-12 Foglalkoztatás I
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
 • 10961-12 Kertészeti alapismeretek
 • 10962-12 Kertészeti munkavállalói ismeretek
 • 10963-12 Szabadföldi dísznövénytermesztés
 • 10964-12 Fásszárú dísznövénytermesztés
 • 10965-12 Növényházi dísznövénytermesztés

A dísznövénykertész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu