Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 861 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 31_861_02_Buntetes_vegrehajtasi_segedfelugyelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5253
Büntetés-végrehajtási felügyelő
 • Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

A büntetés-végrehajtási segédfelügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet segédfelügyelői állományban:
- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez
- büntetés-végrehajtási segédfelügyelői alapfeladatokat hajt végre
- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani - ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését - intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését - intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérést - ellátni az intézeten belüli programok biztosítását - látogatás biztosításában részt venni - biztonsági ellenőrzést végrehajtani - mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni - fegyveres biztosítási feladatokat ellátni - fogvatartottakat munkáltatni - szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 543 02
Asztalos

A képzés feltételei

A büntetés-végrehajtási segédfelügyelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 200-300 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 861 02 azonosító számú, Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok
 • 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai
 • 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

A büntetés-végrehajtási segédfelügyelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu