Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 861 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 53_861_03_Buntetes_vegrehajtasi_gazdalkodasi_fofelugyelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5253
Büntetés-végrehajtási felügyelő
 • Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

A büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági szakterületének állományában:
- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez
- büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre
- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli szabályokat alkalmazni - a selejtezési és leltározási feladatokban részt venni - raktárosi feladatokat ellátni - az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló összeállításában részt venni - a gépjármű ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában közreműködni - a személyi és a fogvatartotti állomány ellátásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani - a fogvatartottak munkáltatását és az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni - a fogvatartottak kártérítési ügyeit kezelni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 341 01
Becsüs

A képzés feltételei

A büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés
 • Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 400-700 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 53 861 03 azonosító számú, Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10357-12 Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatai

A büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu