Büntetés-végrehajtási főfelügyelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási főfelügyelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 861 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: büntetés-végrehajtásért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 53_861_02_Buntetes_vegrehajtasi_fofelugyelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5253
Büntetés-végrehajtási felügyelő
 • Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

A büntetés-végrehajtási főfelügyelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet főfelügyelői állományban:
- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez
- büntetés-végrehajtási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre
- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

az alárendeltségébe tartozó büntetés-végrehajtási felügyelők eligazítását végrehajtani - a házi-, illetve a napirendben meghatározott feladatokat végrehajtatni - a büntetés-végrehajtási felügyelők napi szolgálati tevékenységét irányítani, ellenőrizni - a fogvatartottak személymotozását a meghatározott módon végrehajtatni, a végrehajtást ellenőrizni - a napi biztonsági ellenőrzések végrehajtását irányítani, ellenőrizni - a biztonsági vizsgálatban, valamint a biztonsági szemlében közreműködni - a fogvatartottak elkülönítését irányítani, valamint a végrehajtását ellenőrizni - a fogvatartottak elhelyezési körletén rendszeresített okmányok vezetését ellenőrizni - az elhelyezési körlet tisztántartásához szükséges anyagokat megigényelni - a rendkívüli események bekövetkezésének megelőzésére, megszakítására intézkedni, a szükséges jelentéseket megtenni - a nevelői állománnyal együttműködni - a fogvatartottak előállításával, szállításával, mozgatásával kapcsolatos feladatok megszervezésében, végrehajtásában közreműködni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
32 521 01
Felvonószerelő

A képzés feltételei

A büntetés-végrehajtási főfelügyelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés
 • Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 500-1000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 53 861 02 azonosító számú, Büntetés-végrehajtási főfelügyelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10358-12 Büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatai

A büntetés-végrehajtási főfelügyelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu