Bőrfeldolgozó-ipari technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Bőrfeldolgozó-ipari technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 542 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Textil-, ruha-, cipő- és bőripari képzések
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Könnyűipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 54_542_01_Borfeldolgozo_ipari_technikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3114
Fa- és könnyűipari technikus
 • Bőrkonfekció-ipari technikus
 • Cipőipari technikus
 • Bőripari technikus

A bőrfeldolgozó-ipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A bőrfeldolgozó technikus önállóan vagy mérnöki irányítással bőr-, cipő-, szőrmeipari termékek gyártásában, a gyártási technológia kidolgozásában vesz részt.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

ügyelni a biztonsági előírások betartására - minőségbiztosítást végezni - meghatározni a feldolgozásra kerülő anyagok tulajdonságait - irányítani a termelést - elektronikus adatfeldolgozást végezni - gyártmánytervezést végezni - próbagyártást végezni - gyártástechnológiát kidolgozni - végterméket minősítni - gyártástechnológiát kidolgozni, gyártási folyamatot szervezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 481 06
Informatikai rendszerüzemeltető
52 481 02
Irodai informatikus

A képzés feltételei

A bőrfeldolgozó-ipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nem
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
a 13. évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 542 01 azonosító számú, Bőrfeldolgozó-ipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10130-12 Bőriparban alkalmazott anyagfajták
 • 10131-12 Informatika alkalmazása a könnyűipari termelésirányításban
 • 10132-12 Gyártmányfejlesztés és gyártáselőkészítés a bőrfeldolgozó iparban
 • 10129-12 Bőrfeldolgozó ipari alkatrészek szabása, előkészítése
 • 10133-12 Bőrfeldolgozó ipari gyártástechnológia, gyártásszervezés és minőség-ellenőrzés
 • 10135-12 Könnyűparban alkalmazott anyagfajták és vizsgálati módszerek
 • 10134-12 Gyártásszervezési módszerek a könnyűiparban

A bőrfeldolgozó-ipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Záródolgozat beadása iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu