Boncmester - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Boncmester
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 725 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 52_725_01_Boncmester.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5222
Segédápoló, műtőssegéd
 • Boncmester

A boncmester szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A boncmester feladata országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra vett anyagokat pontosan rögzíti, tárolja. A boncolás, kórboncolás, exhumálás és antropológiai vizsgálat folyamán vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A boncolást végző orvos által kitöltött, aláírt halott vizsgálati bizonyítványt és az eltemettetéshez szükséges dokumentációt kiadja. A munkájával kapcsolatos technikai, kegyeleti adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően - a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni - a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni - a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket - előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket - biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását - az adminisztrációs feladatokat elvégezni - azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz - biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát - előkészíteni a holttestet a végtisztességre - szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet - exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni - betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat - betartani az etika és a protokoll szabályait - az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni - a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is - részt venni a boncolt szervek demonstrálásában - boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben - holttestet rekonstruálni - anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat) - méregládát csomagolni - bűnjeleket megőrzésre biztosítani - elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait - a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről - alkalmazni az orvosi titoktartás szabályait

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 523 01
Mechatronikus-karbantartó
szakképesítés
55 523 06
Háztartási gépszerviz szaktechnikus
szakképesítés-ráépülés
34 522 04
Villanyszerelő
szakképesítés
55 523 07
Járműipari karbantartó technikus
szakképesítés-ráépülés
51 523 01
PLC programozó
részszakképesítés
34 522 02
Elektromos gép- és készülékszerelő
szakképesítés
54 523 02
Elektronikai technikus
szakképesítés
54 522 01
Erősáramú elektrotechnikus
szakképesítés
54 523 03
Közlekedésautomatikai műszerész
szakképesítés
34 522 03
Elektronikai műszerész
szakképesítés
34 522 01
Elektromechanikai műszerész
szakképesítés

A képzés feltételei

A boncmester képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 600-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 52 725 01 azonosító számú, Boncmester megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11115-12 Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
 • 11116-12 Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció
 • 11117-12 Halottkezelés
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A boncmester komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu