Biztonságszervező - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 861 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 52_861_01_Biztonsagszervezo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5254
Vagyonőr, testőr
 • Személy- és vagyonőr, Biztonsági őr,
 • Munkahelyi biztonsági felügyelő, Repülőtéri
 • biztonsági őr

A biztonságszervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

elkészíti a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi
tervet
- elkészíti a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot
- elkészíti a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait
- kialakítja a védelmi koncepciót
- felkészül és végrehajt biztosítási feladatokat
- intézkedik rendkívüli eseményeknél
- elkészíti az objektum tűzriadó tervét
- tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervez és végrehajt
- ellát jogkörében munkavédelmi feladatokat
- ellát jogkörében környezetvédelmi feladatokat
- elkészíti szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket,
dokumentációkat
- ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
- ellát gazdasági, vezetési feladatokat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

elkészíteni a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet - elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot - elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait - kialakítani a védelmi koncepciót - felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat - intézkedni rendkívüli eseményeknél - elkészíteni az objektum tűzriadó tervét - tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani - ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat - ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat - elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat - ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat - ellátni gazdasági, vezetési feladatokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 582 01
Ács

A képzés feltételei

A biztonságszervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 600-700 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 861 01 azonosító számú, Biztonságszervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
 • 10349-12 Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok
 • 10350-12 Biztonságszervező alapfeladatai
 • 10351-12 Biztonságszervező szakfeladatai

A biztonságszervező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga
eredményes letétele.
Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő
beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek. (A formai követelményektől való eltérés esetén a
záró dolgozat „értékelhetetlen” minősítést kap, a jelölt vizsgára nem bocsátható.)

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu