Betegkísérő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Betegkísérő
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 723 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Ápolás, gondozás
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 31_723_01_Betegkisero.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5222
Segédápoló, műtőssegéd
 • Betegszállító
 • Betegkísérő

A betegkísérő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A betegkísérő orvosi beutalás (utasítás) alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat végez a beteg ottho-nából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül , egészségügyi intézményből a progresszív ellátásnak meg-felelő más egészségügyi intézménybe, illetve a beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a helyszín biztonságosságát felmérni - a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett - életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhí-vás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás) - a beteg szállíthatóságát megítélni - immobilizációs technikákat alkalmazni - betegszállítás szervezési feladatokat ellátni - katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni - betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani - megfelelő kommunikációt alkalmazni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 543 09
Papír feldolgozó
részszakképesítés
31 543 10
Papíralapanyag-gyártó
részszakképesítés
31 543 11
Papírgyártó
részszakképesítés

A képzés feltételei

A betegkísérő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az egészségügyi szakmacsoportra meghatáro-zott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 2.1.2. pontban meghatározottak szerint

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: 1 év egészségügyi területen eltöltött gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 360-440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 723 01 azonosító számú, Betegkísérő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11110-12 Egészségügyi alapismeretek
 • 11164-12 Logisztika
 • 11165-12 Mentéstechnika

A betegkísérő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu