Bányaművelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 544 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 31_544_01_Banyamuvelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
8311
Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)
 • Vájár (segédvájár)
 • Ásvány előkészítő
 • Mélybányászati osztályozó kezelő
 • Jövesztőgép-kezelő
 • Rakodógép kezelő
 • Gépkezelő
 • Szalag-kezelő
 • Vontatógép kezelő
 • Szivattyúkezelő
 • Tömedékelő

A bányaművelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Mélybányászati szén-, érc-, ásvány bányák: művelési, termelési feladatainak elvégzése, jövesztő, szállító, rakodó
és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási,
technológiai, munkaszervezési feladatok végrehajtása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat Gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről Elsősegélyt nyújtani Alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait Működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.) Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni annak biztonságos voltáról Napi karbantartási műveleteket végez Szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni Biztosító anyagokat beépíteni, rögzíteni Ellenőrizni a robbantás környezetét Fejtési, karbantartási, technológiai fülkét készíteni Gondoskodni a keletkező mérgező gázok hatásainak csökkentéséről Szétválasztani a meddőt és az ásványi nyersanyagot

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

A bányaművelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 640-960 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 544 01 azonosító számú, Bányaművelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10194-12 Bányagépek működtetése
 • 10196-12 Bányászati alapismeretek
 • 10199-12 Termelési feladatok

A bányaművelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu