Bányaipari technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Bányaipari technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 544 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 54_544_01_Banyaipari_technikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3111
Bányászati technikus
 • Bányaipari aknász technikus
 • Gázipari technikus
 • Geológiai technikus
 • Geológus-geofizikus technikus
 • Kőolaj-és gázfúró technikus
 • Külszíni bányaipari technikus
 • Mélyfúró technikus
 • Mélyművelési bányaipari technikus
 • Olajipari technikus

A bányaipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Mélybányászati szén-, érc-, ásvány bányák: művelési, termelési feladatainak irányítása, jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok végrehajtatása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat - gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről, képes elsősegélyt nyújtani - használni a technológiai dokumentációkban alkalmazott szabványos jelképes jelöléseket - gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni annak biztonságos voltáról - kis- és középjavítási műveleteket végezni - napi karbantartási műveleteket végezni - gondoskodni a keletkező mérgező gázok hatásainak csökkentéséről - kialakítani a munkahelyet, munkakörnyezetet - meghatározni és biztosítani a szükséges munkaerőt, munkaeszközt - bányagépészeti, bányavillamossági, jövesztő-, fejtő-, rakodó- stb. gépek, berendezések alkalmazását ellenőrizni - tervezni a gépkezelők termelési, gépalkalmazási és karbantartási munkáját - fejtési munkát végeztetni, jövesztőgépet kezeltetni, biztosítószerkezetet, berendezést kezeltetni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 481 06
Informatikai rendszerüzemeltető

A képzés feltételei

A bányaipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nem
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
a 13. évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 544 01 azonosító számú, Bányaipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10196-12 Bányászati alapismeretek
 • 10194-12 Bányagépek működtetése
 • 10198-12 Logisztika, karbantartás
 • 10199-12 Termelési feladatok
 • 10195-12 Bányaipari technikus feladatai
 • 10197-12 Bányaüzemeltetés, ellenőrzés

A bányaipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu