Avionikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Avionikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 525 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 54_525_03_Avionikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7341
Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója
 • Repülőgép műszerész (rádió és lokátor műszerész)
 • Elektromechanikai műszerész

Az avionikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az avionikus a légijármű fedélzetén a repülőelektronikai és az elektromos rendszerek ellenőrzését,
hibafelvételezését, karbantartását és hibajavítását végzi forgalmi karbantartási környezetben. Magasabb szintű
karbantartási munkák esetén hangárkörnyezetben repülőelektronikai és elektromos berendezéseket cserél,
javít, rendszereket ellenőriz, és működéspróbát végez a karbantartási utasítás szerint.
Munkájához rendelkezik a 2042/2003. EK. rendelet, III. mellékletében (Part 66) előírt ismeretekkel, a
1149/2011. EK módosító rendelettel összhangban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a villamos energia rendszert, valamint az automatikus repülésvezérlő rendszert - munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet - angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni. - kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni. - meghatározni és felismerni, valamint vezetni a szükséges dokumentációkat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 861 01
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)
szakképesítés

A képzés feltételei

Az avionikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 525 03 azonosító számú, Avionikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
 • 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
 • 10428-12 Légijárművek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei
 • 10429-12 Légijármű hajtómű-alapismeretek
 • 10430-12 Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Az avionikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu