Autótechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Autótechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 525 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 55_525_01_Autotechnikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7331
Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító
 • Autóbusz-szerelő
 • Autódiagnosztikai szerelő
 • Autójavító
 • Közúti járműszerelő
 • Teherautó szerelő

Az autótechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az autótechnikus a közúti járművek - gépjárművek és pótkocsik - rendeltetésszerű használatának műszaki
feltételeit biztosító járműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységét ellátja, mely tartalmazza a járművek
valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit, valamint a szervezési, vezetési, nyilvántartási
és ügyviteli feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel - alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika) - meghatározni a szükséges munkaműveleteket - kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést - szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire - diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit - elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát - elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani - elvégezni a fázisszög- és löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani - elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát - elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását - elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát - ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel - ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést - ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést - ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket - ellenőrizni a korszerű, szabályozott fékrendszerek állapot- és működésvizsgálatát, diagnosztizálni, szervizműveleteket végezni - ellenőrizni, diagnosztizálni az utasvisszatartó rendszereket (biztonsági öv, légzsák) - ellenőrizni a közlekedésbiztonság célját szolgáló vezetőtámogató asszisztens rendszereket, diagnosztizálni azokat, alkatrészcserés javítást és kalibrálást végezni - ellenőrizni, diagnosztizálni és beszabályozni az intelligens gépjárművilágító rendszereket - ellenőrizni, diagnosztizálni az emissziótechnikai rendszereket, gázemissziómérést végezni - ellenőrizni, diagnosztizálni a légkondicionáló rendszert, szerviz műveleteket és alkatrészcserés javítást végezni - a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit elvégezni - diagnosztizálni a hibrid és villamos hajtást - az energiatároló rendszert feszültségmentesíteni, hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint ki- és beszerelni - komfortelektronikai rendszereket vizsgálni, diagnosztizálni, javítani - minősíteni a kiszerelt egységeket, alkatrészeket - elvégezni a jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárását, felkészíteni a járművet hatósági vizsgára - összegyűjteni a szakmai munka-információkat, adatbázist kezelni - gondoskodni a javítás feltételeiről, elvégezni a javítást vagy cserét - elvégezni a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát - gondoskodni a szükséges anyagokról, alkatrészekről, segédeszközökről, célszerszámokról - gondoskodni a műszerek időszakos kalibrációjáról - rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat - megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat - szakmailag segíteni, irányítani és betanítani a hozzá beosztott munkatársakat - járműfenntartó tevékenységet irányítani - kapcsolatot tartani a szakmához kötődő szervezetekkel

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
51 861 01
Csapatszolgálati járőrtárs
részszakképesítés
51 861 02
Járőr
részszakképesítés
51 861 03
Őr-járőrtárs
részszakképesítés
55 861 01
Baleseti helyszínelő
szakképesítés-ráépülés
55 861 02
Bűnügyi technikus
szakképesítés-ráépülés
55 861 03
Fő határrendész
szakképesítés-ráépülés
55 861 04
Körzeti megbízott
szakképesítés-ráépülés
55 861 05
Kutyavezető-rendőr
szakképesítés-ráépülés
55 861 06
Okmányvizsgáló
szakképesítés-ráépülés
55 861 07
Rendőr zászlós
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

Az autótechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy 54 525 02 Autószerelő szakképesítés
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 525 01 azonosító számú, Autótechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10423-12 Járműfenntartási feladatok
 • 10424-12 Járműfenntartási üzemvitel
 • 10425-12 Korszerű járműtechnika

Az autótechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu