Aranyműves - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Aranyműves
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 211 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Képző - és iparművészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 55_211_01_Aranymuves.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7412
Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló
 • Aranyműves

Az aranyműves szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az aranyműves olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ékszerkészítés különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

értelmezni, vagy önállóan elkészíteni az ékszerek terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten különböző anya-gokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ékszerek, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket - a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni fel a tradicionális, illetve modern technológiákat a kéz-műves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait - tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan aranyműves gyakorlati munkát végezni, illetve tanulmányait a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytathatni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 811 01
Cukrász
szakképesítés

A képzés feltételei

Az aranyműves képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 211 06 Ötvös, fémműves
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 211 01 azonosító számú, Aranyműves megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10696-12 Aranyművesség
 • 10697-12 Aranyművesség alapjai

Az aranyműves komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adottkövetelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.Vizsgaremek készítése. Vizsgaremek tervezési folyamatát bemutató portfolió készítése

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu