Általános laboráns - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Általános laboráns
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 524 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Vegyipar
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Vegyipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 31_524_01_Altalanos_laborans.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3115
Vegyésztechnikus
 • Festékvizsgáló laboráns
 • Gyógyszeripari (finomvegyipari) laboráns
 • Gyógyszervizsgáló laboráns
 • Laborasszisztens, vegyészet
 • Vegyészeti laboráns

A Általános laboráns szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az általános laboráns vegyipari jellegű laboratóriumban leírások, szabványok alapján felsőbb szakmai irányítás
és felügyelet mellett végzi munkáját. Elvégzi a vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, és előkészíti a
mintákat vizsgálatra. Gondoskodik a vegyipari laboratórium rendjéről, az eszközök tisztaságáról. Vegyipari
vizsgálati laboratóriumban fizikai vizsgálatokat, valamint klasszikus analitikai elemzéseket készít elő és végez.
Közreműködik az anyagok laboratórium körülmények közötti előállításában, a munka előkészítésében. Munkáját
a vegyipari munkavédelmi és speciális környezetvédelmi előírások betartásával végzi.
A részszakképesítéssel rendelkező vegyipari üzemi- és kutató laboratóriumokban alapvető laboratóriumi
tevékenységeket végezhet szakmai irányítás mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

előkészíteni a vizsgálatokhoz szükséges vegyszereket, anyagokat, eszközöket  meggyőződni a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról  mintákat venni vagy átveszi a vizsgálandó mintákat  vegyipari laboratóriumi vizsgálatok előkészítését végezni  vegyipari laboratóriumban, vagy külső helyszínen elvégezni a minták előírás szerinti vizsgálatait  minőségi és mennyiségi analitikai munkát végezni  vegyipari laboratóriumi szabvány vizsgálatokat végezni  preparatív laboratóriumi munkát végezni  elvégezni a szilárd anyagok, folyadékok és a gázok mennyiségi és minőségi elemzésével kapcsolatos előkészítő munkát  dokumentációs feladatokat végezni  gondoskodni a laboratórium álatalános rendjéről  elvégezni a laboratóriumi eszközök, berendezések rá vonatkozó karbantartási feladatait  alkalmazni és betartani a környezetvédelmi előírásokat, és szabványokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
32 861 01
Személy- és vagyonőr
szakképesítés

A képzés feltételei

A Általános laboráns képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nem
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 524 01 azonosító számú, Általános laboráns megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10097-12 Munka- és környezetvédelmi, munkaszervezési feladatok
 • 11452-12 Általános laboráns feladatok

A Általános laboráns komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu