Államháztartási mérlegképes könyvelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 344 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 55_344_02_Allamhaztartasi_merlegkepes_konyvelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3614
Számviteli ügyintéző
 • Számviteli ügyintéző
 • Analitikus könyvelő
 • Főkönyvi könyvelő
 • Készlet- és anyagnyilvántartó

A Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli
jogszabályban meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi,
költségvetési beszámolót készít.
Ellátja hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli
szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a
belső információs rendszert is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok
elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az
adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a
számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az államháztartás
szervezetének alkalmazottjaként.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni  a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni  a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat módosításokat, átadásokat  szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat,  alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevllást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat  ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat  elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat  ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat  alkalmazni a sajátos értékelési előírásokat  elvégezni az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat  végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átszervezésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat  ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez kapcsolódó feladatokat  az államháztartás belső kontrollrendszert, a FEUVE rendszert, a belső ellenőrzési rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni  a külső ellenőrök tevékenységét segíteni, ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani  elláni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat  az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 523 01
Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus
szakképesítés-ráépülés
55 523 05
Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus
szakképesítés-ráépülés
35 522 01
Audio- és vizuáltechnikai műszerész
szakképesítés-ráépülés
31 523 01
Távközlési és informatikai hálózatszerelő
részszakképesítés
54 523 05
Távközlési technikus
szakképesítés
54 481 03
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
szakképesítés
32 521 04
Órás
szakképesítés
51 523 01
PLC programozó
részszakképesítés
34 523 01
Mechatronikus-karbantartó
szakképesítés
32 521 02
Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
szakképesítés
54 522 01
Erősáramú elektrotechnikus
szakképesítés
54 523 02
Elektronikai technikus
szakképesítés
31 522 01
Elektronikai gyártósori műszerész
részszakképesítés
34 522 01
Elektromechanikai műszerész
szakképesítés
34 522 02
Elektromos gép- és készülékszerelő
szakképesítés
34 522 04
Villanyszerelő
szakképesítés
54 523 01
Automatikai technikus
szakképesítés
34 522 03
Elektronikai műszerész
szakképesítés
55 523 02
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
szakképesítés-ráépülés
55 523 03
Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

A Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) (Továbbiak a 7. fejezetben.)
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 344 02 azonosító számú, Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10773-12 Jogi feladatok a gyakorlatban
 • 10774-12 Pénzügyi feladatok ellátása
 • 10775-12 Adózási feladatok ellátása
 • 10776-12 Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
 • 10777-12 Államháztartási számviteli feladatok ellátása
 • 10778-12 Államháztartási számviteli szervezési feladatok ellátása
 • 10779-12 Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

A Államháztartási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu