ALAPFOKÚ KATONAI VEZETŐ-HELYETTES - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: ALAPFOKÚ KATONAI VEZETŐ-HELYETTES
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 863 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Honvédelem
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: honvédelemért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2003
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az alapfokÚ katonai vezetŐ-helyettes szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Magyar Honvédségnél altiszti állományban:
katonai alaptevékenységet végez,
katonai vezetői alapfeladatokat hajt végre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

katonai alapfeladatok körében a szolgálati, alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottak alkalmazza;  egyéni lőfegyverét, védelmi eszközeit és felszerelését kezeli, karbantartja;  őr-, ügyeleti- készenléti-, futár- valamint rendészeti szolgálati feladatot lát el;  végrehajtja a napirend feladatait, parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének irányításában;  műszaki, logisztikai, harcászati, hírváltási, ön-és kölcsönös segélynyújtási, katasztrófavédelmi és nem háborús műveleti, feladatokat lát el;  a beosztott állomány kiképzését végzi, a saját katonai-szakmai ismereteit önképzéssel fejleszti, edzi testét;  a beosztásához rendszeresített haditechnikai eszközöket kezel, üzemeltet, tesztel, karbantart, az egyszerűbb hibákat javítja;  betartja és betartatja katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályokat, munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez; építi és fejleszti az alegység közösségét, motiválja beosztottait, kezeli a konfliktusokat és stresszhelyzeteket; katonai-, valamint polgári személyek közötti kommunikációt végez.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 861 02
Büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés

A képzés feltételei

Az alapfokÚ katonai vezetŐ-helyettes képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: szakképzésről szóló törvényben meghatározott legalább középfokú szakiskolai végzettség
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 500-760 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 863 01 azonosító számú, ALAPFOKÚ KATONAI VEZETŐ-HELYETTES megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10282-12 Katonai alapfeladatok

Az alapfokÚ katonai vezetŐ-helyettes komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

az egységes alapkiképzés eredményes teljesítése,
az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V. 2. pontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu