Agrár áruforgalmazó szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 621 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3131
Mezőgazdasági technikus
 • Falugazdász (technikus)
 • Háztáji mezőgazdasági technikus
 • Mezőgazdasági asszisztens
 • Mezőgazdasági technikus

Az agrár áruforgalmazó szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Vállalkozást működtet. Mezőgazdasági áruforgalmi tevékenységet folytat. Marketing tevékenységet folytat. Agrár-áruforgalmi terméket, árut felismer, vizsgál, minősít. Ügyviteli, illetve adminisztrációs tevékenységet végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

alkalmazottként vagy önálló vállalkozás keretei között mezőgazdasági termékek felvásárlására, tárolási, kezelési, minősítési, értékesítési feladatok elvégzésére, szervezésére, ügyintézésére a közgazdasági, marketing, kereskedelmi, mezőgazdasági, számviteli és adminisztrációs ismeretek birtokában - a mezőgazdasági vállalkozások eszköz- és anyagigényének, finanszírozási lehetőségeinek és adózási feltételeinek ismeretében tevékeny, alkotó módon elősegíteni a mezőgazdasági vállalkozás mindenkori piaci viszonyokhoz való gyors alkalmazkodását - munkavégzése során figyelembe venni a munka-, tűz- és környezetvédelmi, állatvédelmi, személyi- és termék- és élelmiszerhigiéniai szabályokat, biztonsági előírásokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 811 04
Szakács
szakképesítés

A képzés feltételei

Az agrár áruforgalmazó szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 621 01 azonosító számú, Agrár áruforgalmazó szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11055-12 Agrár- és élelmiszeripari termékek forgalmazása
 • 11056-12 Marketing ismeretek (agrárágazat)
 • 11057-12 Adminisztrációs és ügyviteli feladatok

Az agrár áruforgalmazó szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu