Adatbázis kezelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Adatbázis kezelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 481 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje:
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai képzések
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Informatika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 51_481_01_Adatbazis_kezelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3141
Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
 • Számítógép telepítő
 • Számítógép-szerelő

Az adatbázis kezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az Adatbázis-kezelő a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének
közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói
feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában
részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális
kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok
ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek (Adatbázisszerver) és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és
folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos
növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Az Informatikai rendszergazda készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák
minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

számítógépet kezelni, üzemeltetni; - irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni; - számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére; - munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására; - munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat; - hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására; - alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására; - kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni; - LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére; - LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására; - LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani; - kisebb otthoni, irodai (SOHO) hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni; - munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani; - kisebb projekteteket menedzselni; - adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni; - programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói és/vagy webes feladatokat megoldani;

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 861 02
Büntetés-végrehajtási felügyelő

A képzés feltételei

Az adatbázis kezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nem
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 600-900 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 481 01 azonosító számú, Adatbázis kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10815-12 Információtechnológiai alapok
 • 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
 • 10817 -12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
 • 10827 -12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások

Az adatbázis kezelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu