Ács - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Ács
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 582 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 34_582_01_Acs.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7513
Ács
 • Állványozó
 • Állványszerelő
 • Csőállványozó
 • Dúcolat készítő
 • Építményzsaluzat-szerelő
 • Faállványozó
 • Fatetőszerkezet-gyártó
 • Fedélszerkezet-készítő
 • Födémzsaluzó
 • Magasépítési ács-állványozó
 • Zsaluzó
 • Zsaluzóács

A Ács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati fémállványok szerelése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- megismerni, ellenőrizni a munkaterületet, előkészíteni a zsaluzatok, állványok munkáit - ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni - értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során - felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre - betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét - biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását - ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását - gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról - átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről - alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat - alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét - értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat - betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat - baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani - használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket - biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát - tervek alapján előkészíteni a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit - méretre szabni, megmunkálni a függőleges és vízszintes szerkezetek hagyományos zsaluzatát - összeállítani, elhelyezni a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását - összeállítani, elhelyezni a födémszerkezetek hagyományos zsaluelemeit és alátámasztó állványzatát - bontani a hagyományos zsaluzatokat és a zsaluzat állványzatát - rendszerzsaluzatok és állványok tervei alapján, típusonként előkészíteni, előszerelni az anyagokat - elhelyezni, rögzíteni a különböző kialakítású függőleges szerkezetek pillér és falzsaluzati rendszereit - elhelyezni a különböző formájú vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását - összeállítani, elhelyezni, mozgatni a függesztett állványokat, kúszóállványokat, kúszózsaluzatokat - ellenőrizni a fogadószerkezetet, a zsalu és állványszerkezet stabilitását, beállítani, mérést végezni - bontani a függőleges szerkezetek, pillérek, falak rendszerzsaluzatát - bontani a vízszintes szerkezetek födémzsaluzati rendszereit, alátámasztását - monolit beton, vasbeton szerkezetek betonozását, betonbedolgozását végezni üzemi betonból - zsaluzatokat, állványszerkezeteket és azok elemeit mozgatni, emelni a technológiai előírás alapján - zsalu és állványtípusok elemeit tisztítani, karbantartani, tárolni és szállításhoz előkészíteni - elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati csőállvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáróját - elhelyezni, merevíteni, rögzíteni a homlokzati keretes állvány szerkezetét, munkaszintjét, feljáró elemeit - elhelyezni az állványok munkavédelmi felszerelését - bontani az állványok járófelületét, merevítését, szerkezeti elemeit, rögzítését - hagyományos állványokat építeni, merevíteni és bontani - faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) építeni, helyreállítani, felújítani, megerősíteni, átalakítani - előregyártott faszerkezeteket beépíteni - szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken - munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni - működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket. - betartani a biztonsági előírásokat - munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat, - gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről, - baleset esetén az előírások szerint eljárni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 481 06
Informatikai rendszerüzemeltető
szakképesítés
54 213 05
Szoftverfejlesztő
szakképesítés
34 523 02
Számítógép-szerelő, -karbantartó
szakképesítés
55 481 02
Információrendszer-szervező
szakképesítés
54 481 01
CAD-CAM informatikus
szakképesítés
54 481 05
Műszaki informatikus
szakképesítés
54 482 01
IT mentor
szakképesítés

A képzés feltételei

A Ács képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nem
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: kötelező

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 34 582 01 azonosító számú, Ács megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10101-12 Építőipari közös tevékenység
 • 10102-12 Hagyományos zsaluzat és állványzata
 • 10318-12 Rendszerzsaluzatok és állványok
 • 10100-12 Állványzatok
 • 10319-12 Fémszerkezetű állványok
 • 10099-12 Ácsszerkezetek

A Ács komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu