Víziközmû-építõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Víziközmû-építõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 582 05
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A víziközmû-építõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Elõkészítõ munkát végez
Földmûvet épít/építtet
Zsaluzást készít/készíttet
Árvízmentesítést végez
Közremûködik a tó- és folyószabályozásban
Részt vesz vízrendezésekben
Közremûködik a belvízvédelemben
Közremûködik vízi közmû építésében
Részt vesz a kivitelezés ügyvitelében, szervezésében, adminisztrációjában
Víz alatti építési munkálatokban közremûködik
Betartja, betartatja a vonatkozó elõírásokat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 621 01
Gazda

A képzés feltételei

A víziközmû-építõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 1000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 582 05 azonosító számú, Víziközmû-építõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A víziközmû-építõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró
vizsga eredményes letételével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu