Vízépítési búvár - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vízépítési búvár
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 582 05
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A vízépítési búvár szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Elõkészítõ munkát végez
Földmûvet épít/építtet
Zsaluzást készít/készíttet
Árvízmentesítést végez
Közremûködik a tó- és folyószabályozásban
Részt vesz vízrendezésekben
Közremûködik a belvízvédelemben
Közremûködik vízi közmû építésében
Részt vesz a kivitelezés ügyvitelében, szervezésében, adminisztrációjában
Víz alatti építési munkálatokban közremûködik
Betartja, betartatja a vonatkozó elõírásokat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
51 621 01
Agrár vállalkozó
részszakképesítés
55 621 01
Agrár áruforgalmazó szaktechnikus
szakképesítés-ráépülés
55 622 01
Kertészeti szaktechnikus
szakképesítés-ráépülés
55 621 02
Növényvédelmi szaktechnikus
szakképesítés-ráépülés
55 581 04
Vidékfejlesztési szaktechnikus
szakképesítés-ráépülés
34 621 03
Állattartó szakmunkás
szakképesítés
54 621 01
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
szakképesítés
34 814 01
Családi gazdálkodó
szakképesítés
34 621 01
Gazda
szakképesítés
34 624 01
Halász, haltenyésztő
szakképesítés
34 621 02
Lovász
szakképesítés

A képzés feltételei

A vízépítési búvár képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: 54 582 05 0000 00 00 Vízépítõ technikus
 • Előírt gyakorlat: 1 év búvár gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 54 582 05 azonosító számú, Vízépítési búvár megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A vízépítési búvár komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró
vizsga eredményes letételével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu