Tetõfedõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Tetõfedõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 582 17
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A tetõfedõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Elõkészítõ munkálatokat végez
Az ácsmunkát leellenõrzi, elõkészíti a fedést
Ellenõrzi a kapcsolódó bádogos szerkezeteket
Alátéthéjazatot készít
Elkészíti a fedés aljzatát különféle anyagokból
Megtervezi a tetõfedés munkafolyamatát
Megteremti a munkavégzéshez szükséges biztonságos környezetet
Elõkészíti az anyagokat
Tetõfedéseket készít
Utómunkálatokat végez
Elvégzi az adminisztrációs munkát
Kijavítja a sérült alátéthéjazat vagy fedési aljzat hibáit
Tetõfedéseket javít, állít helyre

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 621 02
Lovász

A képzés feltételei

A tetõfedõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2300 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 582 17 azonosító számú, Tetõfedõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A tetõfedõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerû szakképzésben résztvevõ vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu