Tapétázó - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Tapétázó
 • A szakképesítés OKJ száma: 33 582 04
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A tapétázó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Elõkészíti a munkafolyamatot
Szakszerû felületvizsgálatot, felületdiagnosztikát, feltárást végez
Elõkészíti, elõkezeli a felületet megválasztott technikával
Megválasztott technikának megfelelõ alapozást (impregnálást) végez
Felújítási munkát végez
Fest, mázol
Díszítõ munkát végez
Tapétázik
Plakátot ragaszt
Elvégzi a befejezõ munkálatokat
Lezárja a munkafolyamatokat
Helyreállítási, javítási, felújítási munkát, rekonstrukciót végez mûemléki épületen, szakértõ felügyelete
mellett

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 621 02
Mezőgazdasági technikus
szakképesítés
34 814 01
Családi gazdálkodó
szakképesítés
21 621 02
Mezőgazdasági munkás
részszakképesítés
34 621 02
Lovász
szakképesítés
34 624 01
Halász, haltenyésztő
szakképesítés
54 621 01
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
szakképesítés
34 621 03
Állattartó szakmunkás
szakképesítés
35 621 02
Biogazdálkodó
szakképesítés-ráépülés
31 621 02
Aranykalászos gazda
részszakképesítés

A képzés feltételei

A tapétázó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 450 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 33 582 04 azonosító számú, Tapétázó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A tapétázó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerû szakképzésben résztvevõ vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu