Személyszállítógép üzemeltetõje - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Személyszállítógép üzemeltetõje
 • A szakképesítés OKJ száma: 33 521 03
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1996
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A személyszállítógép üzemeltetõje szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alapméréseket, vizsgálatokat végez, ellenõriz
Egyszerû gépészeti mûszaki rajzokat készít
Alkatrészeket gyárt, alakít, javít
Kötéseket készít, szerel és bont
Gépelemeket és gépszerkezeteket szerel (cserél, javít, karbantart, beállít)
Szakirányú gépeket, berendezéseket üzembe helyez, üzemeltet, szerel, javít, karbantart

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 344 01
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A képzés feltételei

A személyszállítógép üzemeltetõje képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 33 521 03 azonosító számú, Személyszállítógép üzemeltetõje megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A személyszállítógép üzemeltetõje komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu