Személyes pénzügyi tervezési referens - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Személyes pénzügyi tervezési referens
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 343 04
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A személyes pénzügyi tervezési referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A pénzügyi ismeretek, a pénzügyi környezet, a jövedelemelosztási folyamatok
rendszerének ismeretében segíti az ügyfél pénzügyi döntéseinek meghozatalát.
Pénzügyi információkat gyûjt, nyilvántartásokat vezet, adatot szolgáltat.
Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat,
összefüggéseket.
Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
A befektetõ által adott megbízás alapján, befektetési eszközöket kezel a befektetõ
javára.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A személyes pénzügyi tervezési referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 1200 óra

Választható képzési formák:

A(z) 54 343 04 azonosító számú, Személyes pénzügyi tervezési referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A személyes pénzügyi tervezési referens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezõnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában
meghatározott iskolai elõképzettséggel.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank
gazdasági környezete) 1. modulzáró vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak
alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró
vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként
Az 54 343 04 0010 54 04 azonosító számú, Személyes pénzügyi tervezési referens
megnevezésû elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági
környezete),
2. modulzáró vizsga: A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása,
3. modulzáró vizsga: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok.
A Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete) 1. modulzáró
vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi
ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró vizsga lebonyolításához kötelezõen
alkalmazandó feladatlapokat a PM bocsátja ki az alábbiakban meghatározottak szerint.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu