Számviteli szakügyintézõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Számviteli szakügyintézõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 343 01
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A számviteli szakügyintézõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Munkáját alapvetõen a vállalkozásoknál elvi irányítás mellett önállóan végzi.
Rész vesz a számviteli információs rendszer szabályozásával kapcsolatos
tevékenységek ellátásában.
Közremûködik éves beszámoló elkészítésében és elemzésében.
Részt vesz a számviteli feladatok végrehajtásával, a számviteli politika
kialakításával, továbbá a gazdálkodási feladatok ellátásával és elemzésével
kapcsolatos tevékenységek végrehajtásában.
Munkája során jogszabályokat alkalmaz.
Számviteli információt, adatot gyûjt, nyilvántart és szolgáltat.
Szervezési szabályozási és elemzési feladatokat végez.
Önálló döntéseket hoz, ellenõrzéseket végez.
Intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörön túlmenõ ügyekben.
A számviteli információs rendszer szabályozásában az elõkészítéstõl az ellenõrzésig
vesz részt.
A vállalkozás vezetési munkáját segíti és támogatja.
A rendelkezésre álló eszközparkot rendeltetésszerûen használja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A számviteli szakügyintézõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

A(z) 55 343 01 azonosító számú, Számviteli szakügyintézõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A számviteli szakügyintézõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezõnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai elõképzettséggel és elõírt gyakorlattal.

Iskolai rendszerû szakképzésben:
a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap idõtartamú, összefüggõ szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban.
A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelõen jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.

A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – elõírt határidõre történõ – leadása.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu