Szakképesített bankreferens - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Szakképesített bankreferens
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 343 04
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A szakképesített bankreferens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesített bankreferens a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások meghatározott
területein – treasury, vállalati üzletág, lakossági üzletág, befektetési üzletág –
foglalkoztatható érdemi ügyintézõként és vezetõként.

Befektetéskezelési referens
A különbözõ profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal
foglalkozó szervezeteknél intézményi befektetõk portfólióját kezeli.
Az értékpapír-kereskedelem és a befektetés kezelés terület speciális feladatának
bármelyikét megfelelõ megalapozottsággal ellátja.
Munkája során jogszabályokat alkalmaz, pénzügyi információkat, adatokat gyûjt,
nyilvántart és elemez, az értékpapírok értékelésének alapvetõ matematikaiközgazdasági
módszertanával.
Kockázatmérési és kockázatkezelési technikákat alkalmaz.

Lízing referens
Részt vesz a lízingbeadandó eszközök beszerzésében, lízingbe adásban (használati
jog átadás).
Részt vesz az üzleti kapcsolatok kialakításában, továbbá a jogi elõírásoknak
megfelelõ megállapodások, szerzõdések elõkészítésében.
Forintalapú, illetve devizaalapú lízingügyleteket kezel, figyelembe véve az esetleges
árfolyam-differenciákat.

Nemzetközi pénzügyi referens
Közremûködik a valuta-deviza mûveletek végzésében.
A kereskedelem-finanszírozás és annak speciális módozataiban (export
elõfinanszírozás, faktorálás) részt vesz.
Kapcsolatot tart a külkereskedelmi ügyletekben érintett vállalkozásokkal.

Személyes pénzügyi tervezési referens
A pénzügyi ismeretek, a pénzügyi környezet, a jövedelemelosztási folyamatok
rendszerének ismeretében segíti az ügyfél pénzügyi döntéseinek meghozatalát.
Pénzügyi információkat gyûjt, nyilvántartásokat vezet, adatot szolgáltat.
Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat,
összefüggéseket.
Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
A befektetõ által adott megbízás alapján, befektetési eszközöket kezel a befektetõ
javára.

Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens
Közremûködik a környezeti partneri kapcsolatok alakításában, kapcsolatot tart a
hitelintézet ügyfélkörébe tartozó vállalkozások munkatársaival.
Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat,
összefüggéseket, cash flow analízist végez, optimális finanszírozási struktúrára tesz
javaslatot, speciális pénzügyi mûveleteket elõkészít.
Részvénykibocsátást, kötvénykibocsátást szervez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A szakképesített bankreferens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

 • Szakmai előképzettség:
 • Előírt gyakorlat:
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

0%-elmélet
0%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

A(z) 54 343 04 azonosító számú, Szakképesített bankreferens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A szakképesített bankreferens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu