Sütõ- és cukrászipari technikus - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Sütõ- és cukrászipari technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 541 01
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2001
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A sütõ- és cukrászipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Felkészül a munkára
Elõkészíti a munkafolyamatot
Alapméréseket végez
Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
Adminisztrációs munkát végez/végeztet
Elkészíti az üzem tevékenységi tervét
Elõkészítõ mûveleteket végez, végeztet, ellenõriz
Hõkezelést végeztet, ellenõriz
Szétválasztó mûveleteket végeztet, ellenõriz
Befejezõ mûveleteket végeztet
Borászati termékeket gyártat
Cukoripari terméket gyártat
Dohányipari termékeket gyártat
Édesipari termékeket gyártat
Élelmiszeripari higiénikusi tevékenységeket végez
Erjedés- és üdítõitalipari termékeket gyártat
Hús- és baromfiipari termékeket gyártat
Malom - és keveréktakarmány-ipari termékeket állíttat elõ
Sütõ- és cukrászipari termékeket állíttat elõ
Tartósítóipari termékeket gyártat
Tejipari termékeket gyártat
Munka-, tûz-, környezetvédelmi, minõségbiztosítási munkát végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A sütõ- és cukrászipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

A(z) 54 541 01 azonosító számú, Sütõ- és cukrászipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A sütõ- és cukrászipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése,
amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu