Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 140 01
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Oktatás
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közremûködik az általános jellegû közvetlen (gyógy)pedagógiai munka elõkészítésében
Részt vesz a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások lebonyolításában
Közremûködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegû nevelési, oktatási, képzési és fejlesztési teendõk ellátásában
Irányítás mellett ellát egyes Fogyatékosság- pecifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat az értelmi, a látás-, a hallás-, a testi-, a beszéd-, halmozottan (súlyosan és halmozottan) fogyatékos személyek, valamint az autista és a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességeivel küzdõ személyek körében
Felügyeletet lát el, kíséri az egyes tanulókat vagy csoportokat
Gondozási feladatokat végez, elsõsegélyt nyújt
Közremûködik a gyermekek, tanulók szabadidõs tevékenységének szervezésében és lebonyolításában
Részt vesz adminisztrációs feladatok a munkaterületéhez tartozó, intézményi szintû tevékenységek ellátásában

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 861 08
Tűzoltó I.

A képzés feltételei

A súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: 54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens vagy 54 1499 01 Gyógypedagógiai asszisztens
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 400 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 140 01 azonosító számú, Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu