Statisztikai szervezõ, elemzõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Statisztikai szervezõ, elemzõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 462 01
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A statisztikai szervezõ, elemzõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vizsgált sokaságot több ismérv szerint csoportosítja, a feldolgozáshoz és az eredmények rögzítéséhez
több dimenziós statisztikai táblát szerkeszt
A mennyiségi ismérv értékeibõl gyakorisági sort készít, helyzeti középértékeket és átlagot számol
Vizsgálja a mennyiségi ismérvek szóródását, elosztását és koncentrációját
Aggregátumok és egyedi indexek segítségével érték-, ár- és volumenindexet számol és elemez
Összefüggés és kapcsolatvizsgálatot végez. Vizsgálja az ismérvek közötti sztochasztikus kapcsolatokat
Idõsorokat elemez trendszámítással
Vizsgálja a részátlagok és a fõátlag változását. Elemzésében feltárja a fõátlag változásának okait
A részátlagok változásából következtet azok átlagos változására. A súlyok változásából következtet a
fõátlag változására
A jelenségek, események változásának okait elemzi, ahhoz számításokat végez
Makroszintû termelési mutatókat határoz meg, indexeket számol és elemez
Adatfeldolgozásból grafikus ábrákat készít, következtetéseket von le, becsléseket végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A statisztikai szervezõ, elemzõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: 52 462 01 1000 00 00 Statisztikai és gazdasági ügyintézõ
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

A(z) 52 462 01 azonosító számú, Statisztikai szervezõ, elemzõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A statisztikai szervezõ, elemzõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A követelménymodulok modulzáró vizsgáinak teljesítésérõl kiállított igazolás, továbbá a
Statisztikai szervezõ, elemzõ szakképesítés-ráépülésnél a képzési programban elõírt gyakorlat
teljesítésérõl és a szakdolgozat határidõre történõ leadásáról kiállított igazolás.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák
Az 52 462 01 1000 00 00 azonosító számú, Statisztikai és gazdasági ügyintézõ megnevezésû
szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Gazdálkodási feladatok
2. modulzáró vizsga: Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok
3. modulzáró vizsga: Ügyviteli feladatok
4. modulzáró vizsga: Statisztikai feladatok
Az 52 462 01 0001 54 01 azonosító számú, Statisztikai szervezõ, elemzõ megnevezésû
szakképesítés-ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:
5. modulzáró vizsga: Statisztikai szervezõi és elemzési feladatok
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a szakmai
követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulzáró vizsgafeladathoz rendelt
vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését igazolja, mentesül a
modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu