Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 211 12
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szakmai tevékenységet végez
Muzeológiai tevékenységet végez
Megelõzõ mûtárgyvédelmi tevékenységet végez
Raktározási tevékenységet végez
Mûszereket, eszközöket mûködtet és anyagokat használ
Adminisztratív és ügyintézõi tevékenységet végez
Részt vesz a mûtárgy-nyilvántartási tevékenységben
Részt vesz a közmûvelõdési és szolgáltatói tevékenységben
Betartja a biztonság és a biztonságos munkavégzés szabályait
Megelõzõ mûtárgyvédelmi tevékenységet végez
Kapcsolatot tart a restaurátorokkal és más szolgáltatókkal
A muzeológus irányításával gyûjt, terepmunkát végez
Elõkészítõ munkát végez
Vegyszereket kezel
Preparátumokat készít
Élõtenyészeteket tart fenn
Mûszereket, eszközöket kezel
A restaurátor vezetésével mûtárgyvédelmi tevékenységet végez
Önállóan rajzol és mintáz
Betartja a veszélyes anyagok és eszközök kezelésének szabályait
Eligazodik az alapvetõ vállalkozási formákban, feltételekben és összefüggésekben
Részben a restaurátormûvész irányításával, részben önállóan dolgozik
Betartja és betartatja a restaurátor mûhelyekre vonatkozó általános és speciális
szabályokat
Mérési és ellenõrzési tevékenységet végez
Anyagvizsgálatot végez
Közremûködik a tudományos mûtárgyvédelmi tevékenységben
A bõranyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A faanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A fémanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A könyv- és papíranyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A múzeumi papíranyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A régészeti anyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A szilikátanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A textilanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 213 03
Mozgókép- és animációkészítő

A képzés feltételei

A restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: 54 211 12 Mûtárgyvédelmi munkatárs
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 1600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 211 12 azonosító számú, Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 4. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített vizsgadolgozat beadása a vizsgát megelõzõen 60 nappal

A 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott egy választott mûtárgyon a mûtárgyvédelmi eljárás végzése, dokumentálása témában minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített vizsgamunka beadása a vizsgát megelõzõen 60 nappal

A 8-15. vizsgarészek megkezdésének feltétele a vizsgarészekben meghatározott egy választott mûtárgy restaurálása és dokumentálása témában minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített vizsgamunka beadása a vizsgát megelõzõen 60 nappal

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu