Rekreációs mozgásprogram-vezetõ (a szakirány megjelölésével) - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rekreációs mozgásprogram-vezetõ (a szakirány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 813 01
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Oktatás
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A rekreációs mozgásprogram-vezetõ (a szakirány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Mûködteti a rábízott sportrekreációs létesítményt
Ellátja a klubban mûködõ büfé üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesíti a
klub kereskedelmi céllal forgalmazott termékeit (sportruházat, étrend-kiegészítõk)
Az animátor elsõsorban az idegenforgalomban dolgozó szakember, aki összeállítja,
megszervezi és felügyeli szállodák, üdülõk, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív
kikapcsolódást célzó programjait
Részt vesz a klub menedzselésében
Együttmûködik a szervezet vezetõivel, edzõivel, közremûködik a szervezet
kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében
Sporttanfolyamokat szervez és vezet
Ellátja a munkakörével együtt járó rutin- és egyéb feladatokat
Közvetlen kapcsolatot tart a szolgáltatásokat igénybe vevõ vendégekkel
Népszerûsíti az egészséges életmódot, kiemelten a rendszeres testedzést és sportolást,
hozzájárul az egészség megalapozásához és megszilárdításához
Etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggõ cél-eszköz kapcsolat elemeit és
megvalósítási módjait
Felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elõsegíti megelõzésüket, illetve
kivédésüket
Megtervezi, megszervezi és irányítja sportolói felkészülését
Az életkori sajátosságok, és az egyéni adottságok figyelembevételével sportágspecifikusan
felkészíti és teljesítményorientáltan versenyezteti a sportolókat
Ismeri és alkalmazza a tehetséggondozás korszerû elveit és módszereit
Felkészíti és versenyezteti tanítványait
Egyénre szabott éves edzéstervet készít és gondoskodik annak végrehajtásáról
Hozzájárul a lakosság rekreációs kultúrájának fejlesztéséhez
Tervezi, szervezi és vezeti a testkultúra központok, civil szervezetek (szabadidõsport
egyesületek, klubok), munkahelyek, szállodák, üdülõk, szanatóriumok, mûvelõdési,közösségi házak, önkormányzatok sportrekreációs programjait
Népszerûsíti az egészségorientált rekreációs tevékenységfajtákat
Együttmûködik más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel
Az animátor elsõsorban az idegenforgalomban dolgozó szakember, aki összeállítja,
megszervezi és felügyeli szállodák, üdülõk, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív
kikapcsolódást célzó programjait

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 853 02
Vízügyi szakmunkás

A képzés feltételei

A rekreációs mozgásprogram-vezetõ (a szakirány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: 33 8962 01 Sportoktató 52 8962 01 Sportedzõ 52 8962 02 Sportszervezõ, -menedzser 51 5008 02 Masszõr (sportmasszõr) 51 7872 02 Lovastúra-vezetõ 52 813 01 Sportedzõ (sportág megjelölésével)
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 1000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 813 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezetõ (a szakirány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A rekreációs mozgásprogram-vezetõ (a szakirány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu