Kõfaragó, mûköves és épületszobrász - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kõfaragó, mûköves és épületszobrász
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 582 14
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A kõfaragó, mûköves és épületszobrász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Elõkészíti a munkafolyamatot
Mintát, formát, sablont készít
Mûkövet készít a mûhelyben
Mûkövet készít a helyszínen
Díszítõelemeket készít gipszbõl
Kõanyagú építõ- és díszítõ elemeket készít
Beépíti (elhelyezi) az elkészült munkadarabot
Befejezi a munkafolyamatot
Helyreállítási, javítási, felújítási, restaurálási munkát végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 541 01
Bolti hentes
részszakképesítés
21 541 01
Csontozó munkás
részszakképesítés
31 541 14
Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs
részszakképesítés
31 541 05
Húskészítmény gyártó
részszakképesítés
21 541 03
Vágóhídi munkás
részszakképesítés
35 541 01
Speciális állatfeldolgozó
szakképesítés
34 541 01
Édesipari termékgyártó
szakképesítés
54 541 01
Élelmiszeripari analitikus technikus
szakképesítés
54 541 02
Élelmiszeripari technikus
szakképesítés
34 541 07
Erjedés-és üdítőital-ipari termékgyártó
szakképesítés
34 541 08
Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
szakképesítés
34 541 04
Molnár
szakképesítés
34 541 05
Pék
szakképesítés
34 541 06
Szőlész-borász
szakképesítés
34 541 09
Tartósítóipari szakmunkás
szakképesítés
34 541 10
Tejipari szakmunkás
szakképesítés
34 541 11
Pék-cukrász
szakképesítés

A képzés feltételei

A kõfaragó, mûköves és épületszobrász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 31 582 14 azonosító számú, Kõfaragó, mûköves és épületszobrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A kõfaragó, mûköves és épületszobrász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu