Képzési szakasszisztens - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Képzési szakasszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 140 01
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Oktatás
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2002
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A képzési szakasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Munkája során alkalmazza a korszerû számítástechnikai és információs-kommunikációs
eszközöket
Képzési célú munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Szakmai idegen nyelvet használ asszisztensi feladatainak elvégzéséhez
Szakterület szerinti jogszabályi- és szabvány ismereteket alkalmaz
Képzési tevékenységgel kapcsolatos elemzési, programmegvalósítási és gazdálkodási
feladatokat lát el
Humán-szolgáltatásokat szervez és azokban asszisztensi feladatkörben részt vesz
Projektmunkát végez
Együttmûködik munkaerõ-piaci képzõkkel, ügyfelekkel és a tevékenységének megfelelõ
önkormányzati és szakhatósági partnerekkel

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
53 861 08
Tűzoltó szerparancsnok

A képzés feltételei

A képzési szakasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 140 01 azonosító számú, Képzési szakasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A képzési szakasszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 30, maximum 60 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu