IT kommunikációs szolgáltató - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: IT kommunikációs szolgáltató
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 482 02
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Informatika
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az it kommunikációs szolgáltató szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Számítógépet kezel, szoftvereket használ
Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Közremûködik a helyi fejlesztésben
Betanítja az eszközök és szolgáltatások használatát
Megszervezi szolgáltató tevékenységét, egyes szolgáltatásait, azok helyi feltételeit
Felhasználja a közösségi hozzáférési hely infrastruktúráját
Ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatot alakít ki, tart fenn
Tartalommenedzserként dolgozik
Elemzi a segítséget kérõk hátrányos, problematikus, kritikus élethelyzetét
Megszervezi a mentorálás folyamatát, folyamatosan segíti a tanítvány
képességfejlesztését
Meghatározza az élethelyzet megoldását segítõ IKT lehetõségeket
Fejleszti saját képességeit a feladatok jobb ellátása érdekében
Közremûködik az IT mentor szakmafejlesztésben
Speciális szakterületi igények teljesítése
Kidolgozza és menedzseli a közösség informatikai stratégiáját és programjait
Kidolgozza és menedzseli a helyi közösségi hozzáférés fejlesztési programját
Kialakítja a közösségi hozzáférés szolgáltatási rendszerét
Megszervezi a közösségi hozzáférés szervezeti és mûködési kereteit
Megszervezi a közösségi hozzáférés gazdálkodását és adminisztrációját
Biztosítja a közösségi hozzáférés humán erõforrásait
Biztosítja a közösségi hozzáférés mûszaki infrastruktúráját
Biztosítja a közösségi hozzáférés szoftver infrastruktúráját
Közösségi hálózatot telepít, üzemeltet
Alkalmazza, közvetíti a távoktatási szolgáltatásokat
Megtervezi, megszervezi, biztosítja az oktatás technikai folyamatát és feltételeit
Közremûködik a helyi közösség oktatás-fejlesztésében

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

Az it kommunikációs szolgáltató képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

 • Szakmai előképzettség:
 • Előírt gyakorlat:
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

0%-elmélet
0%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 482 02 azonosító számú, IT kommunikációs szolgáltató megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

Az it kommunikációs szolgáltató komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu