Gyümölcspálinka-gyártó - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyümölcspálinka-gyártó
 • A szakképesítés OKJ száma: 33 541 02
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Felkészül a munkára
Elõkészíti a munkafolyamatot
Alapméréseket végez
Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
Elõkészítõ mûveleteket végez
Szaturálást végez
Cefrét készít
Szûrést végez
Fermentációt végez
Speciális szakmai mûveletet végez
Befejezõ mûveleteket végez
Kiszerelést végez
Betartja a tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket, utasításokat
Adminisztrációs munkát végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A gyümölcspálinka-gyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszer-ipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 200 óra

Választható képzési formák:

A(z) 33 541 02 azonosító számú, Gyümölcspálinka-gyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gyümölcspálinka-gyártó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu