Gyógyszer-készítménygyártó - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyógyszer-készítménygyártó
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 524 02
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (10. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Vegyipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gyógyszer-készítménygyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Átveszi és megtervezi a munkafolyamatokat
Elõkészíti a gyártási és/vagy vizsgálati munkafolyamatot
Elõkészíti, elõkészítteti a munkavégzéshez szükséges alapanyagokat
A technológiai elõírás szerint legyártja, legyártatja a terméket
Mintát vesz, vetet a minõségellenõrzéshez
Elvégzi a gyártásközi/végtermék minõségellenõrzését
Dokumentációs feladatokat végez
Közremûködik a fejlesztési feladatokban
Az adott terület minõségpolitikájának megfelelõen dolgozik
Meggyõzõdik a munkavédelmi eszközök meglétérõl és használhatóságáról
Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt
Elõíratokat, hazai és nemzetközi szabványokat, mûszaki dokumentációkat, technológiai
Biotechnológiai gépeket, berendezéseket mûködtet
Biotechnológiai mûveleteket hajt végre
Ismeretlen növényt azonosít
Használja az érvényes géprajzi ábrázolás szabványait, a technológiai
Gépelemeket, gépegységeket tervez, vagy kiválaszt
Papír- és feldolgozó ipari termékek minõség-ellenõrzõ vizsgálatát végzi
Papíripari gyártó és feldolgozó gépeket üzemeltet
Gáz-, hõ- és tüzeléstechnikai vizsgálatokat végez
Szerelési feladatokat lát el
Ismeri a szénhidrogén-kutatás, fúrás, termelés, elõkészítés lépéseit
Papíripari anyagvizsgálatokat, értékeléseket végez
Önálló felelõsként dolgozik a vegyipar és rokon iparágak területén
Ellenõrzi a gyártás folyamata közben az elõírt technológia betartását
Szakszerû információt szolgáltat a gyártott termékrõl
Mûszaki koordinátorként részt vesz a különféle gyártási folyamatok elõkészítésében
Kapcsolatot tart a fogyasztókkal, vagy a fogyasztói kapcsolatok felelõseivel
Kidolgozza a vállalat minõségi politikáját

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 522 04
Villanyszerelő

A képzés feltételei

A gyógyszer-készítménygyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 524 02 azonosító számú, Gyógyszer-készítménygyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gyógyszer-készítménygyártó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu