Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék elõállító gumiipari technikusGumiipari technikus) - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék elõállító gumiipari technikusGumiipari technikus)
 • A szakképesítés OKJ száma: 33 543 02
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Vegyipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:formacikk-gyártó gumiipari technikus ipari gumitermék elõállító gumiipari technikusgumiipari technikus) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyártásindítás érdekében elõkészíti a gépeket, gépsorokat
Kezeli az anyag- és termékraktárakat
Elõkészíti a gyártási folyamatokat, mûveleteket
Gépeket, gépsorokat kezel, szervízereket feltölt (indít, kezel, leállít)
Speciális gépeket kezel
Keverékeket készít
Textil vázerõsítõ anyagot gumiz
Acél vázerõsítõ anyagot gumiz
Félkésztermékeket állít elõ
Konstrukciós elõírásoknak megfelelõen terméket épít fel
Mûszaki tömlõket gyárt
Hevedereket gyárt
Formaárukat, precíziós termékeket gyárt
Extrudált termékeket állít elõ
Különbözõ funkciójú abroncsokat felépít, vulkanizál
Gumiabroncsot újrafutóz
Speciális szerkezetû, tulajdonságú termékeket gyárt
Termék specifikus befejezõ mûveleteket végez
Alapanyag, adalék és segédanyag laboratóriumi vizsgálatokat végez
Félkész-termékek laboratóriumi és üzemi vizsgálatát végzi
Vizsgálati eredményeket értékel
Hibaanalízist végez
Vizsgálati eredmények értékelése alapján javaslatot tesz a szükséges módosításokra
Reklamációkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja, koordinálja
Kész termékeket speciális laboratóriumokban, vizsgálóállomásokon ellenõriz
Elõírások szerint kezeli a gyártási és termékhulladékokat, selejteket
Betartja a gyártásra vonatkozó elõírásokat
Gyártási folyamatokat, paramétereket vizsgálja, rögzíti
Új termék kidolgozásában gyártás indításában részt vesz
Új technológia, receptura és gép üzembe-helyezés esetén ellenõrzési feladatokat lát el
Munkaszervezési és üzemszervezési feladatokat ellátja
Gyártási folyamat folytonosságát biztosítja
Minõségbiztosítás elõírásai szerint dolgozik, adatot szolgáltat, dokumentál
Biztonságtechnikai és tûzvédelmi elõírások szerint dolgozik
Váratlan eseményeknél intézkedik
Munkavégzésnél az egészségvédelmi és az érvényes jogszabályi elõírások szerint tevékenykedik

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 344 01
Adótanácsadó
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

A gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:formacikk-gyártó gumiipari technikus ipari gumitermék elõállító gumiipari technikusgumiipari technikus) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 02 Formacikk-gyártó 33 543 02 0010 33 03 Ipari gumitermék elõállító 31 5244 02 Gumigyártó és -feldolgozó szakképesítések közül az adott szakiránynak megfelelõ szakképesítések közül az adott szakiránynak megfelelõ
 • Előírt gyakorlat: adott szakiránynak megfelelõ munkakörben eltöltött legalább 6 hónap gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 33 543 02 azonosító számú, Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék elõállító gumiipari technikusGumiipari technikus) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:formacikk-gyártó gumiipari technikus ipari gumitermék elõállító gumiipari technikusgumiipari technikus) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes

letételével

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerû szakképzésben résztvevõ vizsgára

bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

A 6360-11 számú modul záróvizsga megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum

20, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása a modulzáró vizsga napjáig.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu