Gépjármûkarosszéria-készítõ, javító - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gépjármûkarosszéria-készítõ, javító
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 525 05
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2011
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gépjármûkarosszéria-készítõ, javító szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gépjármû karosszériák teljes körû fényezését, javító fényezését, díszítõ fényezését végzi
Gépjármûvek, karosszériaelemek festési, fényezési mûveleteit elõkészíti (szerszámok,
alapozó anyagok, töltõanyagok, csiszolóanyagok, zsírtalanító anyagok)
Gépjármû karosszériák teljes körû fényezését, javító fényezését, díszítõ fényezését végzi.
Gépjármûvek, karosszériaelemek festési, fényezési mûveleteit elõkészíti (szerszámok, alapozó anyagok,
töltõanyagok, csiszolóanyagok, zsírtalanító anyagok).
Elõkészíti a fém, fa és mûanyag felületeket fényezésre (akadályozó elemek eltávolítása, eltakarása,
felülettisztítás, kittelés, kittcsiszolás, töltõalapozás, felületzsírtalanítás).
Technológiától függõen festék és lakk elõkészítést, színkeverést végez.
Festés, fényezés, díszítõ fényezés mûveleteit végzi.
Polírozási mûveleteket végez.
Munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggõ tevékenységeket végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A gépjármûkarosszéria-készítõ, javító képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
A gépjármûkarosszéria-készítõ, javító gépjármûvek karosszériáinak készítését, szerelését javítását, felületkezelését, ipari rendszerû fényezését és javítófényezését végzi. A szakmai környezetet, a mûszaki, technológiai, pszichológiai, szociális, gazdasági és környezetvédelmi szempontokat munkája során figyelembe veszi. Tevékenységét javítási technológiák betartásával önállóan, vagy karosszériagyártási, jármûkarosszéria felületkezelési folyamatok szerint végzi. Közvetlenül részt vesz a javítási vagy karosszériakészítési, felületkezelési folyamat alkalmazásán keresztül a minõségre vonatkozó szabványok betartásában és a technológiai folyamatok, a minõség és a munkabiztonság folyamatos korszerûsítési tevékenységeiben. A jármûfényezõ tevékenységei közé tartozik: Gépjármû karosszériák teljes körû fényezését, javító fényezését, díszítõ fényezését végzi. Gépjármûvek, karosszériaelemek festési, fényezési mûveleteit elõkészíti (szerszámok, alapozó anyagok, töltõanyagok, csiszolóanyagok, zsírtalanító anyagok). Elõkészíti a fém, fa és mûanyag felületeket fényezésre (akadályozó elemek eltávolítása, eltakarása, felülettisztítás, kittelés, kittcsiszolás, töltõalapozás, felületzsírtalanítás). Technológiától függõen festék és lakk elõkészítést, színkeverést végez. Festés, fényezés, díszítõ fényezés mûveleteit végzi. Polírozási mûveleteket végez. Munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggõ tevékenységeket végez. A jármûkarosszéria elõkészítõ, felületbevonó tevékenységei közé tartozik: Fémfelületek kezelését végzi. Elõkészítõ és utókezelõ mûveleteket végez. Felületkezeléssel kapcsolatos vegyszereket, berendezéseket, szerszámokat kezel. Mérõeszközöket kezel. Polírozási mûveleteket végez. A munkaterület, valamint az eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggõ tevékenységeket végez. Minõségellenõrzési feladatokat lát el. Munka-, baleset-, tûz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat lát el. Sorozat-munkafolyamatokat irányít, javítófényezési munkafolyamatokat végez. Alapozást végez, elõkészíti a végleges bevonat felvitelre az anyagokat. Felületbevonást végez kézzel, valamint fényezõ berendezésekkel. Zsírtalanító és fényezõ gépeket kezel, felügyel, ellenõriz. Utómunkálatokat végez kézzel és kézi kisgépekkel. A jármûkarosszéria készítõ, szerelõ tevékenységei közé tartozik: Szerelési- és karbantartási tervek, szerkezeti rajzok és gyártási utasítások segítségével felismeri feladatát. Anyagok elõkészítésével kapcsolatos diszpozíciós feladatokat lát el az üzemi gyártás- és szerelésirányítás keretén belül. Csoportos megbeszélések során munkatársaival egyezteti az aktuális munkafolyamatok felosztását. Alkatrészek és alkatrészcsoportok összeszerelésével gépjármû karosszéria egységeket, vagy gépjármûveket állít elõ. Karosszéria alkatrészcsoportok, vagy kész karosszériaelemek mûködési funkcióit és geometriai méreteit ellenõrzi, beállítja. Az elvégzett szerelési-hegesztési munkákat felelõsen ellenõrzi, dokumentálja, és szükség esetén korrekciós feladatokat végez. Tevékenységeihez meghatározott gépeket, szerelõ-, hegesztõ és segédberendezéseket, szállító eszközöket és szerszámokat használ. Aktívan közremûködik a csoportos megbeszéléseken a jármûkarosszéria készítési folyamat biztonságának, minõségének korszerûsítése, valamint a munkahelyek optimális kialakítása érdekében. Statisztikákat készít és értelmez – különös tekintettel a minõségre vonatkozó adatokra. Elvégzi az általa használt berendezéseken, gépeken és eszközökön a beállítási-, ápolási- és karbantartási munkákat. A karosszériaelem gyártó berendezések üzemképes állapotát biztosítja. Egyszerûbb üzemi berendezéseket mûködtet és beállít. Mûködési jellemzõket beállít és illeszt. Szállítási- és tárolási rendszereket kezel. Részegységeken és termékeken fellépõ hibákat hárít el, és utómunkálatokat végez. Betartja a biztonságtechnikai elõírásokat, környezetvédelmi szabványokat és üzemi elõírásokat. Folyamatosan fejleszti a szakképesítésével kapcsolatos tudását és ismereteit. A karosszérialakatos tevékenységei közé tartozik: Gépjármû karosszériák és tartozékaik kisjavítását, futójavítását, karosszéria elemek, valamint – autószerelõ közremûködésével – a teljes karosszéria cseréjét végzi. Karosszéria elemek és tartozékok felújítását, cseréjét végzi. Karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon történõ javítását végzi. Gépjármû felépítmények javítását, részegységeinek összeépítését végzi. Karosszériák, és tartozékaik bontását végzi. Mûanyag karosszériaelemek, alkatrészek javításával összefüggõ tevékenységeket végez. Alumínium karosszériaelemek javításával összefüggõ tevékenységeket végez. Ötvözött acél karosszériaelemek javításával összefüggõ tevékenységeket végez.

Iskolai előképzettség:
0

 • Szakmai előképzettség:
 • Előírt gyakorlat:
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

0%-elmélet
0%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2300 óra

Választható képzési formák:

A(z) 31 525 05 azonosító számú, Gépjármûkarosszéria-készítõ, javító megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gépjármûkarosszéria-készítõ, javító komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu