Gépjármû-mechatronikus - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gépjármû-mechatronikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 525 06
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2011
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gépjármû-mechatronikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gépjármûvek sorozatgyártásában mûködik közre.
A gyártási folyamatban végzi, és ellenõrzi a gyártósorról lekerülõ gépjármûvek minõségét.
Tevékenységéhez meghatározott gépeket, eszközöket, mérõberendezéseket használ.
Az elvégzett méréseket dokumentálja.
Elektromos, elektronikus, mechanikus, pneumatikus és hidraulikus rendszereket elemez.
A gépjármû-mechatronikus megállapítja és megszünteti a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérõ- és
vizsgáló rendszereket is használ.
Kezeli a jármûveket, és azok rendszereit, üzembe helyezi a jármûveket, és megvizsgálja az elõírásoknak való
megfelelõséget.
Mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerel, valamint ellenõriz.
Jármûveket és rendszereket karbantart, javít és beállít.
Hibákat és zavarokat keres, és mérési eredményeket értékel.
A munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmaz.
Minõségi, valamint a munkavégzéshez és ellenõrzéshez szükséges utasításokat értelmez.
Tevékenységeinek végzése során:
Betartja a biztonsági elõírásokat.
Elvégzi a javítandó gépjármû állapotfelmérését, hiba-megállapítását.
Mûködteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérõeszközöket.
Felhasználja a tanult logisztikai ismereteket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A gépjármû-mechatronikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. mellékletében a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2300 óra

Választható képzési formák:

A(z) 31 525 06 azonosító számú, Gépjármû-mechatronikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gépjármû-mechatronikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetében:

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes

letételével


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu