Gépipari mérnökasszisztens - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gépipari mérnökasszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 810 01
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gépipari mérnökasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mérnökasszisztens munkája során:
Alkalmazza a korszerû számítástechnikai eszközöket
Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Munkája során környezettudatos magatartásformát tanúsít
Munkavégzés balesetvédelmi elõírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakmai idegen nyelvet használ feladatainak elvégzéséhez
Jogi és szabvány ismereteket alkalmaz
Részt vesz a tevékenységével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásában
Közremûködik az üzemi biztonság fenntartásában
Projekt tervezésében részt vesz
Mûszaki számításokat végez, tervez
Energetikai mérnökasszisztensként:
Energetikai vizsgálatokat végez
Részt vesz az energetikai berendezések, rendszerek üzemeltetésében
Közremûködik az üzemzavarok elhárításában és a kivizsgálásokban
Közremûködik új technológiák fejlesztésében, bevezetésében
Ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Teljesíti az elõírt oktatási kötelezettségeit
Építettkörnyezetmérnök-asszisztensként:
Részt vesz építési mûszaki dokumentációk készítésében
Közremûködik az építés kivitelezés folyamatában
Közremûködik a hatósági feladatok ellátásában
Faipari terméktervezõként:
Faipari terméktervezésben részt vesz
Faipari termelésszervezõként:
Faipari technológia irányításában rész vesz
Mûszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít
Gépipari mérnökasszisztensként:
Elõkészül a munkavégzésre
Mérési feladatokat végez
Az elõgyártás szakmai ismereteit alkalmazza
Az alkatrészgyártás szakmai ismereteit alkalmazza
Robot- és CNC-technikát alkalmaz
A szerelés szakmai ismereteit alkalmazza
Hálózati informatikusként:
Részt vesz hálózati rendszerek telepítésének elõkészítésében
LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
LAN/WAN eszközöket telepít, konfigurál, üzemeltet
LAN/WAN minõsítést végez mérésekkel
Üzemi munkák során alkalmazza szakmai ismereteit, asszisztensi és vezetõi
tevékenységet végez
Laboratóriumi anyag-meghatározási és -minõség-vizsgálati feladatokat végez
Kohómérnök asszisztensként:
Anyagokat laboratóriumi körülmények között elõállít
Üzemi termelõ tevékenység elõkészítésében közremûködik
Kohászati berendezéseket üzemeltet, illetve üzemeltetésüket irányítja
Kohászati alapozó ismereteit alkalmazza
Kohászati gyakorlatot végez
Könnyûipari mérnökasszisztensként:
Könnyûipari tevékenységeket végez
Könnyûipari speciális tevékenységeket végez
Mechatronikai mérnökasszisztensként:
Mechatronikai ismereteit alkalmazza
Hardver eszközöket telepít, konfigurál, üzemeltet
Operációs rendszereket telepít, konfigurál, üzemeltet
Alkalmazásokat telepít, üzemeltet
Mûszaki informatikai mérnökasszisztensként:
Mûszaki-informatikai rendszereket telepít, üzemeltet
Információs rendszereket fejleszt
Vegyész mérnökasszisztensként:
Vegyipari laboratóriumi és üzemi munkák során asszisztensi és vezetõi tevékenységet
végez
Vegyipari berendezéseket üzemeltet, illetve üzemeltetésüket irányítja
Vegyipari gépészmérnök-asszisztensként:
Alapvetõ statikai és szilárdságtani számításokat végez
Részt vesz vegyipari készülékek dokumentációjának elkészítésében
Részt vesz vegyipari folyamatok dokumentációjának elkészítésében
Villamosmérnök-asszisztensként:
Energetikai vizsgálatokat végez
Üzemi termelõ tevékenység irányításában közremûködik
Villamosipari dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít
Villamos mérõmûszereket használ, méréseket végez
Villamosipari szakmai feladatokat végez
Villamosipari speciális tevékenységeket végez
Munkája során alkalmazza a korszerû számítástechnikai eszközöket
Területfejlesztési szakasszisztensként:
Elvégzi a környezet adottságainak feltárását
Részt vesz elemzések készítésében a település, kistérség társadalmi viszonyaival,
társadalmi környezetével kapcsolatban
Segíti a települési, térségi menedzsment munkáját
Besegít a település, kistérség tervezési munkájába

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A gépipari mérnökasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

A(z) 55 810 01 azonosító számú, Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gépipari mérnökasszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás

Az 5., 6., 8., 9., 13., 15., 18., 20., 21., 22., 26., 28., 30. és 32. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában, a képzési programban elõírt terjedelemben és határidõre elkészített szakdolgozat leadása

Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Területfejlesztési szakasszisztens szakképesítés-elágazás esetében gazdálkodó, illetve önkormányzati szervezetnél eltöltött 3 hónapos gyakorlat teljesítése
- 1 hónap az elsõ év végén
- 2 hónap a szakdolgozat készítéséhez kapcsolva

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu