Gépi kovács - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gépi kovács
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 521 27
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gépi kovács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Elsajátítja és betartja a munka-, tûz- és környezetvédelmi elõírásokat
Használja a technológiai berendezéseket
Ellenõrzi a termelõberendezések mûszaki állapotát
Gyártásközi ellenõrzést végez
Alakítószerszámot cserél
Dokumentálja az alakítószerszám cseréjét
Kapcsolatot tart és együttmûködik a technológiai és üzemviteli folyamatban
résztvevõkkel
Elvégzi a szükséges gépi hidegalakításokat
Elvégzi a szükséges gépi melegalakításokat
Elvégzi a szükséges utómunkákat

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
32 542 01
Textilanyaggyártó

A képzés feltételei

A gépi kovács képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 700 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 521 27 azonosító számú, Gépi kovács megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gépi kovács komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Legalább elégséges eredmény elérése a folyamatos egy-három hónapos megfigyelt szakmai gyakorlaton

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu