Gázipari technikus - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gázipari technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 544 02
 • A szakképesítés szintje: Emelt szintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2004
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gázipari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Értelmezi a terveket, részletterveket készít és szerkeszt
Elkészíti az ajánlatot, elõkészíti a vállalást
Elõkészíti a kivitelezési és szerelési munkákat
Irányítja a kivitelezési és szerelési munkákat
Megszervezi az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket
Elõkészíti és elvégzi a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket
Tervezi és irányítja a karbantartási feladatokat
Tervezi és szervezi a javítási feladatokat
Tervezi és szervezi az átalakítási, korszerûsítési munkákat
Tervezi és szervezi a bontási, hulladékkezelési és -hasznosítási feladatokat
Elvégzi az általános, adminisztratív jellegû tevékenységeket
Mûködteti a különbözõ fluidumkitermelõ-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit
Szénhidrogén mezõk gyûjtõ- és elõkészítõ rendszereit kezeli
Termelõ kutakat, szállító távvezetékeket ellenõriz
Szerelési vázlatot készít
Gáztüzelõ berendezéseket szabályoz be, üzemeltet, karbantart és javít
Gáz- és tüzeléstechnikai méréseket végez
Propán-bután gáz technológiát kezel
Az alternatív energia hasznosításához kiválasztja a megfelelõ technológiát
Használja a megújulóenergiákat, üzemelteti a berendezéseket
Energetikai méréseket, számításokat végez
Szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezel, üzemeltet
Mélyfúró berendezésen kõzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végez
Gépeket, berendezéseket karbantart, gondoskodik az üzemszerû mûködésükrõl
Fluidumkitermelést végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 544 02
Fluidumkitermelő
31 544 03
Mélyfúró
54 544 03
Gázipari technikus
54 544 01
Bányaművelő technikus
34 544 02
Bányaművelő

A képzés feltételei

A gázipari technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2000 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 544 02 azonosító számú, Gázipari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gázipari technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu