Gázipari mûszaki-biztonsági felülvizsgáló - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gázipari mûszaki-biztonsági felülvizsgáló
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 582 21
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gázipari mûszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
Kiépíti a csõhálózatot, biztosítja a beüzemelés feltételeit
Felújítási, javítási, karbantartási, idõszakos ellenõrzési munkát végez
Munkájával kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet végez
Felméri az épületek energetikai állapotát
Optimalizálja számítógépes programmal az épület teljes energia szükségletét
Költségbecslést készít
Javaslatot ad a korszerû energiafelhasználásra vonatkozó összes kérdésre
Kapcsolatot tart az ügyfelekkel
Dokumentálja az energiatakarékos technológiák alkalmazásával kapcsolatos javaslatát
Elvégzi a gázellátó rendszerek mûszaki-biztonsági felülvizsgálatát
Felülvizsgálja és minõsíti a gáz-fogyasztói rendszereket
Felülvizsgálati jegyzõkönyvet készít

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 811 04
Szakács

A képzés feltételei

A gázipari mûszaki-biztonsági felülvizsgáló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
-

 • Szakmai előképzettség: Központifûtés és gázhálózat szerelõ mestervizsga, vagy Gázvezetékés készülékszerelõ mestervizsga, vagy Gáz- és olajtüzelõ berendezés szerelõ, üzembehelyezõ mestervizsga, vagy Gázipari technikus, vagy Épületgépész technikus, vagy Gáz- és tüzeléstechnikai mûszerész, vagy Felsõfokú épületgépész, vagy gázipari végzettség
 • Előírt gyakorlat: 5 év gázipari gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 300 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 582 21 azonosító számú, Gázipari mûszaki-biztonsági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gázipari mûszaki-biztonsági felülvizsgáló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével.
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerû szakképzésben résztvevõ vizsgára bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga.
A 26. vizsgarészben elõfeltétel: ajánlat készítése egy korszerû technológia kialakításáról, melynek beadási határideje: a vizsga elõtt 2 héttel.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu