Gazdasági idegen nyelvû menedzser - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gazdasági idegen nyelvû menedzser
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 346 02
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Ügyvitel
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gazdasági idegen nyelvû menedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Ügyintézõi feladatokat lát el
Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket kezel
Leíró feladatokat végez két idegen nyelven
Ügyintézõi feladatokat lát el két idegen nyelven
A rendezvények szervezésében közremûködik két idegen nyelven
PR tevékenységet végez szakmai irányítással
Szóbeli kommunikációs kapcsolattartási feladatokat lát el két idegen nyelven
A külkereskedelmi ügylet levelezési részfeladatait végzi
A külkereskedelmi ügylethez kapcsolódó szóbeli kommunikációt végez
Titkársági leíró feladatokat végez:
Titkársági ügyintézõi feladatokat lát el
Irányítja a protokoll feladatokat
Rendezvényeket, eseményeket szervez
Gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez
Részt vesz a személyügyi feladatok ellátásában szakmai irányítással
Személyi titkári feladatokat lát el
Vezetõi feladatokat végez az ügyvitel területén
Titkári feladatokat lát el egy idegen nyelven
Ügyviteli folyamatokat szervez és irányít
Részt vesz az automatizált iroda mûködtetésében
Kidolgozza az ügyviteli munka minõségirányítási elemeit

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A gazdasági idegen nyelvû menedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

A(z) 55 346 02 azonosító számú, Gazdasági idegen nyelvû menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gazdasági idegen nyelvû menedzser komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban elõírt gyakorlat teljesítésérõl szóló igazolás
A képzési programban elõírt terjedelemben és határidõre elkészített szakdolgozat leadása
A 4. és 8. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu