Gazdálkodási menedzserasszisztens - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gazdálkodási menedzserasszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 343 01
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A gazdálkodási menedzserasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bármely nemzetgazdasági területen mûködõ vállalkozásnál, szervezetnél felsõ- és
középvezetõk mellett, vagy közvetlen irányításuk alatt érdemi ügyintézõi feladatokat
lát el, illetve a külsõ kapcsolatok (pl. ügyfélszolgálat, szolgáltatói kapcsolatok)
területén önálló, vagy kisebb csoportvezetõi munkakört tölt be.
Közremûködik a gazdasági döntésekhez szükséges piaci információk, adatok
gyûjtésében, rendszerezésében, feldolgozásában, elemzésében, értékelésében a
korszerû informatikai eszközök felhasználásával, s ehhez kapcsolódva az üzleti
stratégia kialakítását segíti, illetve a közép- és felsõ vezetõk ez irányú döntéseit
elõkészíti továbbá a felelõs ügyintézõi szinten a döntéseket meghozza.
Az üzleti stratégia alapján portfolió elemzéseket készít, és részt vesz az üzletpolitika
kidolgozásában.
Közremûködik a vállalkozáshoz szükséges személyi, tárgyi és információs feltételek
kialakításában.
Részt vesz a komplex gazdálkodási/szolgáltatási folyamatok lebonyolításában és az
ezzel összefüggõ pénzügyi, adózási, számviteli feladatok ellátásában, a
marketingakciók tervezésében, szervezésében.
Részt vesz az üzleti, valamint a környezeti partneri kapcsolatok kialakításában, és
azok ápolásában, folyamatos fejlesztésében.
Közremûködik a jogi elõírásoknak megfelelõ megállapodások, szerzõdések
elõkészítésében.
Részt vesz a gazdálkodási/szolgáltatási tevékenység ellenõrzésében.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A gazdálkodási menedzserasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 2 óra

Választható képzési formák:

A(z) 55 343 01 azonosító számú, Gazdálkodási menedzserasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A gazdálkodási menedzserasszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezõnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai elõképzettséggel és elõírt gyakorlattal.

Iskolai rendszerû szakképzésben:
a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap idõtartamú, összefüggõ szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelõen jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.
A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – elõírt határidõre történõ – leadása.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu