Épület- és építménybádogos - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Épület- és építménybádogos
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 582 07
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A Épület- és építménybádogos szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A bádogos szakember vízelvezetõ szerkezeteket készít és szerel (függõ- és fekvõeresz csatornát, attika- és
sédcsatornát lefolyócsövekkel)
Elkészíti és felszereli a kemény héjazású és lágyfedésû tetõk bádogos szerkezeteit
Vonalas szerkezeteket készít a különbözõ héjazású tetõkhöz, kõmûves szerkezetekhez (szegélyek, párkányok,
fallefedések)
Kiselemes és tábla fémlemez fedéseket készít különbözõ tetõalakzatokra, kupolákra, tornyokra, homlokzatra
Gépészeti berendezések burkolatait, légcsatornákat elkészíti és felszereli
Díszítõ bádogos szerkezeteket készít és felszerel
A bádogos a munkája elõkészítéséhez felmérést végez, illetve a mûszaki dokumentációk alapján a szükséges
anyagmennyiséget meghatározza
Hõszigetelõ réteget szerel csõvezetéken
Hõszigetelõ réteget szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Hõszigetelõ réteget szerel kazánon, porleválasztón
Védõburkolatot szerel csõvezetéken
Védõburkolatot szerel tartályon, készüléken, füstgázvezetéken
Védõburkolatot szerel kazánon, porleválasztón
Beépített szigetelésû burkolatot szerel csõszerelvényeken
Vízvetõket, rozettákat szerel
A hulladékot fajtánként összegyûjti, munkahelyét takarítja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 622 01
Dísznövénykertész

A képzés feltételei

A Épület- és építménybádogos képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 2300 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 582 07 azonosító számú, Épület- és építménybádogos megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A Épület- és építménybádogos komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékû a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerû szakképzésben résztvevõ vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu