ÉpĂ­tĂ©si mĂ»szaki ellenĂ”r II. - OKJ 2013-ig tanfolyam, kĂ©pzĂ©s

Általånos adatok

 • SzakkĂ©pesĂ­tĂ©s megnevezĂ©se: ÉpĂ­tĂ©si mĂ»szaki ellenĂ”r II.
 • A szakkĂ©pesĂ­tĂ©s OKJ szĂĄma: 61 582 01
 • A szakkĂ©pesĂ­tĂ©s szintje: KözĂ©pszintĂ» (Ă©rettsĂ©givel)
 • A szakkĂ©pesĂ­tĂ©s tanulmĂĄnyi terĂŒlete:
 • A szakkĂ©pesĂ­tĂ©s tĂ­pusa:
 • Szakmacsoport: ÉpĂ­tĂ©szet
 • A szakkĂ©pesĂ­tĂ©sĂ©rt felelƑs miniszter:
 • JegyzĂ©kbe kerĂŒlĂ©s Ă©ve: 2000
 • Az SzVK letöltĂ©se:

A szakkĂ©pesĂ­tĂ©ssel leggyakrabban betölthetƑ foglalkozĂĄsok, munkakörök

Feor szĂĄma
Feor megnevezése
BetölthetƑ munkakörök

A ÉpĂ­tĂ©si mĂ»szaki ellenĂ”r ii. szakkĂ©pesĂ­tĂ©s munkaterĂŒletĂ©nek rövid, jellemzƑ leĂ­rĂĄsa:

EllenÔrzi az építÔipari kivitelezési tevékenység, az építési szerelési munka szakszerûségét a jogerÔs és
végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve mûemlék esetén örökségvédelmi hatósågi engedélyes a hozzå
tartozó jóvåhagyott építészeti-mûszaki tervdokumentåció, valamint a kivitelezési tervdokumentåció alapjån
EllenĂ”rzi az Ă©pĂ­tmĂ©ny kitĂ»zĂ©sĂ©nek helyessĂ©gĂ©t, szĂŒksĂ©g esetĂ©n a talajmechanikai, környezetvĂ©delmi Ă©s egyĂ©b
felmérések, vizsgålatok megtörténtét
EllenÔrzi az építési naplót, a bejegyzéseket és egyéb jegyzÔkönyveket ellenjegyzi, illetÔleg észrevételezi
Az Ă©pĂ­tĂ©si naplĂłban feltĂŒnteti a hibĂĄkat, hiĂĄnyossĂĄgokat Ă©s eltĂ©rĂ©seket
Az Ă©pĂ­ttetĂ” rĂ©szĂ©re javaslatokat tesz a mĂ»szaki, illetve gazdasĂĄgi szĂŒksĂ©gessĂ©gbĂ”l indokolt
tervvĂĄltoztatĂĄsokkal kapcsolatosan
A munkåk eltakaråsa elÔtt azok mennyiségi és minÔségi ellenÔrzését elvégzi
Részt vesz a mûszaki åtadås-åtvételi és birtokbavételi eljåråsban
EllenÔrzi az egyes építményfajtåk mûszaki teljesítményjellemzÔit
EllenĂ”rzi a technolĂłgiĂĄval összefĂŒggĂ” biztonsĂĄgi elÔírĂĄsok betartĂĄsĂĄt
EllenÔrzi a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelÔség-igazolåsa meglétét
Elvégzi a mûszaki ellenÔri feladatok elvégzésének dokumentålåsåt az építési naplóban
Mûszaki kérdésekben elvégzi az építtetÔ döntéseinek elÔkészítését
Mûszaki kérdésekben javaslatot tesz pl. szakértÔ bevonåsåra
EllenĂ”rzi a pĂ©nzĂŒgyi elszĂĄmolĂĄsokat, felmĂ©rĂ©seket
Elkészíti az építÔipari kivitelezési tevékenység teljesítésének igazolåsåt
Ha az építÔipari kivitelezési tevékenységet több vållalkozó kivitelezÔ végzi, összehangolja a felelÔs mûszaki
vezetÔk tevékenységét, és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkåk vonatkozåsåban az
egyes kivitelezÔk felelÔs mûszaki vezetÔi åltal tett nyilatkozatok a hasznålatbavételi engedély irånti kérelem
benyĂșjtĂĄsakor az Ă©pĂ­ttetĂ” Ă©s az Ă©pĂ­tĂ©sĂŒgyi hatĂłsĂĄg rendelkezĂ©sĂ©re ĂĄlljanak
Az építtetÔt haladéktalanul értesíti hiba, hiånyossåg megållapítåsåról, a terv és a szerzÔdés szerinti teljesítést
befolyĂĄsolĂł minden körĂŒlmĂ©nyrĂ”l
Az Ă©pĂ­tĂ©si mĂ»szaki ellenĂ”r II. feladatköre a kĂŒlön jogszabĂĄlyban az Ă©pĂ­tĂ©si beruhĂĄzĂĄsokra megĂĄllapĂ­tott
nemzeti értékhatårt meg nem haladó építési munkåk ellenÔrzésére terjed ki a szakmagyakorlåsi szakirånyhoz
igazodó korlåtozåsok figyelembevétele mellett.

A szakkĂ©pesĂ­tĂ©ssel rendelkezƑ kĂ©pes:

A kapcsolĂłdĂł szakkĂ©pesĂ­tĂ©s, rĂ©sszakkĂ©pesĂ­tĂ©s, szakkĂ©pesĂ­tĂ©s rĂĄĂ©pĂŒlĂ©s

AzonosĂ­tĂł szĂĄma
Megnevezése
A kapcsolĂłdĂĄs mĂłdja
34 814 01
CsalĂĄdi gazdĂĄlkodĂł

A képzés feltételei

A ÉpĂ­tĂ©si mĂ»szaki ellenĂ”r ii. kĂ©pzĂ©s megkezdĂ©sĂ©nek szĂŒksĂ©ges feltĂ©telei:

Bemeneti kompetenciĂĄk:
-

Iskolai elƑkĂ©pzettsĂ©g:
Ă©pĂ­tmĂ©nyfajtĂĄnak megfelelĂ” szakirĂĄnyĂș közĂ©pfokĂș vĂ©gzettsĂ©g, az egyes Ă©pĂ­tmĂ©nyfajtĂĄknak megfelelĂ” szakirĂĄnyĂș technikusi oklevĂ©l, illetĂ”leg a technikusi kĂ©pzĂ©s szĂŒneteltetĂ©sĂ©nek idĂ”szakĂĄban a szakirĂĄnyĂș szakközĂ©piskolai Ă©rettsĂ©gi bizonyĂ­tvĂĄny [MagasĂ©pĂ­tĂ©s (É) MĂ©lyĂ©pĂ­tĂ©s Ă©s mĂ©lyĂ©pĂ­tĂ©si mĂ»tĂĄrgyak (M) ÉpĂ­tmĂ©ny- Ă©s Ă©pĂŒletgĂ©pĂ©szet (G) ÉpĂ­tmĂ©ny- Ă©s Ă©pĂŒletvillamossĂĄg (V) szakmagyakorlĂĄsi szakirĂĄnyoknak megfelelĂ” vĂ©gzettsĂ©g]

 • Szakmai elƑkĂ©pzettsĂ©g: -
 • ElƑírt gyakorlat: -
 • PĂĄlyaalkalmassĂĄgi követelmĂ©nyek: nem szĂŒksĂ©gesek
 • Szakmai alkalmassĂĄgi követelmĂ©nyek: nem szĂŒksĂ©gesek
 • EgĂ©szsĂ©gĂŒgyi alkalmassĂĄgi vizsgĂĄlat: nem szĂŒksĂ©gesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerƱ kĂ©pzĂ©sben az összefĂŒggƑ szakmai gyakorlat idƑtartama:

Elmélet/gyakorlat arånya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok szåma: év
MinimĂĄlis ĂłraszĂĄma: 500 Ăłra

Vålasztható képzési formåk:

Iskolarendszeren kĂ­vĂŒli, adott ĂłraszĂĄmĂș kĂ©pzĂ©s (tanfolyami kĂ©pzĂ©s)

A(z) 61 582 01 azonosĂ­tĂł szĂĄmĂș, ÉpĂ­tĂ©si mĂ»szaki ellenĂ”r II. megnevezĂ©sƱ szakkĂ©pesĂ­tĂ©s szakmai követelmĂ©nymoduljainak listĂĄja:

A ÉpĂ­tĂ©si mĂ»szaki ellenĂ”r ii. komplex szakmai vizsgĂĄra bocsĂĄtĂĄs feltĂ©telei:

Modulzåró vizsga eredményes letétele

Az oldalon talĂĄlhatĂł adatok tĂĄjĂ©koztatĂł jellegƱek, a szakkĂ©pesĂ­tĂ©sek hatĂĄlyos Ă©s a mĂĄr hatĂĄlyĂĄt vesztett szakmai Ă©s vizsga követelmĂ©nyeit kiadĂł rendeletekrƑl az alĂĄbbi hivatalos forrĂĄsokbĂłl tĂĄjĂ©kozĂłdhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu