Csõvezetéképítõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Csõvezetéképítõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 582 02
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (8. évfolyam után)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A csõvezetéképítõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Helyreállítja az útalapot
Megépíti a szakaszoló, illetve tisztítóaknát
Vízzárósági vizsgálatokat végez
Visszatölti a munkaárkot
Kidúcolja a munkaárkot
Megépíti a víznyelõt
Betartja a munkavédelmi elõírásokat
Dúcolja a munkaárkot
Üzemen kívül helyezi a régi vezetéket átépítés esetén
Elkészíti az ágyazatot az új vezetéknek
Csõvezeték elemeket tervezett helyre tesz
Víztelenít
Elõkészíti a nyomvonal mentén a munkát
Bontja a burkolatot
Kiássa a munkaárkot

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 541 06
Szőlész-borász

A képzés feltételei

A csõvezetéképítõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhetõ az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetõek a szakképzést elõkészítõ évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 582 02 azonosító számú, Csõvezetéképítõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A csõvezetéképítõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu